Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med alkohol, droger och psykisk ohälsa

Kursen är tänkt som en generell introduktion till framväxten och utvecklingen av den svenska välfärdsstaten, med speciellt fokus på välfärdsstatens betydelse för det sociala arbetet. Kursen ges på engelska.

Kursen består av tre delar. I den första delen behandlas den historiska kontexten och de politiska förutsättningarna för den svenska välfärdsstaten. I den andra delen läggs fokus på aktuella perspektiv på socialt arbete riktat mot missbruk av alkohol och droger. Kursens tredje del handlar om psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder i både historiskt och aktuellt samhälle. Vi diskuterar levnadsförhållanden för den här gruppen av människor och berör teman som normalitet, sjukdom och social integration.

 • Kursupplägg

  För mer ingående beskrivning av kursens innehåll och förväntade studieresultat, se kursplanen för den termin då du ska gå kursen.

  Delkurser

  Delkurs 1: Den svenska modellen

  Delkurs 2: Socialt arbete med alkohol och droger

  Delkurs 3: Psykiatrin som ett socialt fält

  Du hittar mer detaljerad information in delkursernas innehåll och förväntade studieresultat i kursplanen.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande. Kursen ges på engelska. 

  Examination

  Du hittar en detaljerad beskrivning av kursens examinationsformer i kursplanen.

  Examinator

  Ännu ej utsedd.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Torbjörn Bildtgård
  E-post: torbjorn.bildtgard@socarb.su.se