Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till socialt arbete i hälso- och sjukvård

Kursens syfte är att ge en introduktion till det kurativa arbetet inom hälso- och sjukvård, såväl primärvård som specialistvård. Kursen är den första på programmet för blivande hälso- och sjukvårdskuratorer.

I kursen behandlas aktuellt forskningsläge, den svenska historiska bakgrunden till kuratorsyrket, gällande regler vid journalföring och aktuell lagstiftning, etiska förhållningssätt gentemot patienter, familjer och närstående i situationer som innebär samverkan med interna och externa aktörer, samt en internationell orientering om det sociala arbetet inom hälso- och sjukvård.

 • Kursupplägg

  För kursens innehåll och förväntade studieresultat, se kursplanen.

  Undervisning

  För beskrivning av undervisningen, se kursplanen. Detaljerad beskrivning av undervisningen finner du i delkursbeskrivningen/kursanvisningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart. 

  Examination

  För beskrivning av kursens examinationsformer, se kursplanen. 

  Examinator

  Joakim Isaksson och Anneli Silvén Hagström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Detaljerat schema finns i kursbeskrivningen som kursdeltagarna får i samband med kursstart. 

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt