Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykoterapi under handledning

Kursen ges endast inom psykoterapiprogrammet vid institutionen för socialt arbete.

Kursen ges löpande under utbildningen med start andra terminen och avslutas under den sista terminen. Syftet med kursen är att studenterna under grupphandledning av legitimerad psykoterapeut får undersöka, reflektera över och utvärdera sin egen process och relationen med patienten i behandlingsprocessen. Studenten ska i handledningen arbeta med minst två terapier i psykodynamisk terapi samt psykodynamisk affektfokuserad terapi.

 • Kursupplägg

  För mer ingående beskrivning av kursens innehåll och förväntade studieresultat, se kursplanen för den termin då du ska gå kursen.

  Undervisning

  Handledningen sker i grupp om maximalt 4 studerande med en erfaren legitimerad psykoterapeut psykoterapihandledare.

  Antal handledningstimmar á 45 minuter är 240 timmar.

  Den studerande har varje termin ett obligatoriskt utvecklingssamtal med sin handledare. Utvecklingssamtalet sker företrädesvis i handledningsgruppen men kan i vissa fall genomföras individuellt efter beslut av handledare och kursansvarig.

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på kursen. Där kan du också se vad som gäller vid frånvaro från obligatoriska inslag.

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Peter Andersson 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Peter Andersson (peter.andersson@socarb.su.se)