Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Implementering

 • 7,5 hp

Implementeringen, eller genomförandet, av den offentliga politiken kallades länge "den felande länken" i vår förståelse av politiska beslutsprocesser. Trots åtskillig forskning under senare år menar många att implementeringsledet fortfarande är försummat.

I denna delkurs ges en introduktion till de olika teorierna och forskningsresultaten inom området. Kursen innehåller också en orientering om den för implementeringsproblematiken så centrala diskussionen om den offentliga politikens verktyg eller styrmedel("tools of government").

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges i form av seminarier.

  Examination

  Två olika examinationsformer kommer att tillämpas: hemtentamen och inlämningsuppgifter.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt