Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Implementering

Implementeringen, eller genomförandet, av den offentliga politiken kallades länge "den felande länken" i vår förståelse av politiska beslutsprocesser. Trots åtskillig forskning under senare år menar många att implementeringsledet fortfarande är försummat.

I denna delkurs ges en introduktion till de olika teorierna och forskningsresultaten inom området. Kursen innehåller också en orientering om den för implementeringsproblematiken så centrala diskussionen om den offentliga politikens verktyg eller styrmedel("tools of government").