Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kampen för frigörelse: feministisk teori och strategi under 200 år

Kursen syftar till att diskutera och problematisera såväl klassiska som moderna feministiska politiska strategier och idéer om frigörelse och förändring.

Hur har kvinnor under olika historiska perioder arbetat politiskt för att förändra och utmana patriarkala strukturer? Hur har feminister teoretiserat kring frågor om hur könsmaktstrukturer upprätthålls och hur kvinnor kan förändra dessa? Vilka likheter och skillnader finns mellan olika perspektiv och tidsperioder?

Kursen tar avstamp i ett antal kvinnopolitiska deklarationer och manifest från olika historiska perioder. Dessa politiska texter samläses med klassiska och moderna inflytelserika feministiska texter som teoretiserar kring kvinnoförtryck, kvinnofrigörelse och feministiska strategier. Kursen ger insikter i feministisk teoribildning genom att fokusera centrala teman som kärlekens, arbetets, våldets, teknologins och sexualitetens plats i emancipationen. Vidare diskuteras hur skillnader mellan kvinnor kan förstås och teoretiseras, och kvinnors möjligheter att driva politik nationellt och internationellt.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av obligatoriska seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom a) aktiv närvaro på seminarierna; b) muntliga och skriftliga individuella uppgifter och gruppuppgifter; samt, c) en individuell hemtenta.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Maria Wendt

  Studievägledare
  studievagledare@statsvet.su.se

  Studentexpeditionen
  studentexpedition@statsvet.su.se