Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik

Kursen syftar till en fördjupad belysning av den offentliga politikens och förvaltningens historiska utveckling och aktuella problem.

Kursen orienterar om ett antal olika teoretiska traditioner i studiet av relationen mellan politik och förvaltning. Kursen ger också fördjupad kunskap om empiriska förhållanden i främst Sverige med avseende på organisering, styrning, kontroll och reformer.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier med obligatorisk närvaro.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt