Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik

Kursen syftar till en fördjupad belysning av den offentliga politikens och förvaltningens historiska utveckling och aktuella problem.

Kursen orienterar om ett antal olika teoretiska traditioner i studiet av relationen mellan politik och förvaltning. Kursen ger också fördjupad kunskap om empiriska förhållanden i främst Sverige med avseende på organisering, styrning, kontroll och reformer.