Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Offentlig upphandling

Kursen ger en introduktion till den offentliga upphandlingens principer och praktik, med fokus på Sverige i en internationell och framför allt europeisk kontext.

Syftet med kursen är trefaldigt. För det första ger den inblick i hur offentlig upphandling idag fungerar i praktiken, hur regelverket ser ut och vilka dilemman som uppstår iden praktiska implementeringen av detta regelverk. För det andra belyser kursen hur dagens system för offentlig upphandling i Sverige har växt fram, hur det skiljer sig från andra och tidigare sätt att organisera inköp inom den offentliga sektorn, samt hur reformarbetet och det politiska spelet kring offentlig upphandling har sett ut under de senaste decennierna. För det tredje söker kursen problematisera den offentliga upphandlingens principer och praktik utifrån ett politiskt, ett ekonomiskt och ett juridiskt perspektiv.