Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utvärdering

Kursen ger en orientering om hur utvärdering och uppföljning av offentliga verksamheter sker i praktiken.

Särskild betoning läggs på användningen av olika utvärderingsmodeller och metoder.