Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Unipolaritet utan hegemoni: 2000-talets Pax Americana

Syftet med kursen är att ge masterstudenter fördjupade kunskaper i, och förståelse för, begreppen unipolaritet och hegemoni inom det samtida studiet av statsvetenskap och internationell politik, samt förmåga att begagna dessa med avseende på teoretiska som empiriska resonemang om USA:s maktställning i världen.

Hur förhåller sig de två begreppen till varandra och hur kan man karaktärisera USA:s roll i internationell politik med deras hjälp? Vari består USA:s särställning i världen och vilka egenskaper har dagens världsordning, Pax Americana? Hur fungerar internationella säkerhetsinstitutioner i ljuset av densamma? Vilka tecken finns på erosion av Pax Americana runt om i världen och vilka risker medför en sådan utveckling?

Undervisningsspråk är engelska. Se den engelska sidan för mer information om kursen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier med föreläsningsinslag.

  Examination

  Kursen examineras dels genom löpande muntlig examination vid samtliga seminarietillfällen och delsgenom en skriftlig examination i form av en essä samt granskning av annan students essä.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt