Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Demokratisering och autokratisering

Syftet med kursen är att erbjuda studenterna en möjlighet till kritisk granskning av de mest centrala teorierna och forskningsresultaten inom den jämförande demokratiforskningen.

Kursen är strukturerad runt fem teman, vart och ett representerat av en bok som utövat ett avgörande inflytande över forskningsområdet under de senaste 20 åren: (1) vad är demokrati och diktatur, och kan dessa storheter mätas?; (2) vad förklarar demokratins införande (demokratisering)?; (3) vad förklarar demokratins avskaffande (autokratisering)?; (4) har dessa förklaringsfaktorer förändrats genom historien?; samt (5) hur styrs diktaturer?

Kursen ges på engelska.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier. Seminarierna är obligatoriska. Frånvaro kompletteras med skriftlig inlämningsuppgift.

  Examination

  Kursen examineras genom en 1) muntlig presentation om något av kursens fem teman, 2) tre reflektionspapper där den studerande reflekterar över sin inlärningsprocess vid olika stadier av kursen och 3) slutligen ett kurs-PM.

  Examinator

  Kursansvarig lärare är Jan Teorell.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare
  master@statsvet.su.se

  Studentexpeditionen
  studentexpedition@statsvet.su.se