Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Global klimat- och miljöpolitik

 • 7,5 hp

Globala miljöproblem hanteras och regleras i allt större utsträckning i internationella organisationer som Förenta Nationerna, Europeiska unionen samt mellanstatliga miljöorganisationer som FN:s miljöprogram, FN:s klimatsekretariat och klimatpanel.

Denna kurs syftar till att ge en fördjupad inblick i den samtida forskningen om global miljöpolitik med fokus på internationell klimatpolitik. 

Kursen belyser konkurrerande teorier inom internationell politik i studiet av samarbete och konflikter kring internationella miljöfrågor och naturresursproblem. Kursen behandlar relationen mellan stater, internationella organisationer, vetenskapssamhället, och icke-statliga aktörer (t.ex. miljörörelsen och företag) samt den roll dessa olika aktörer spelar i mellanstatliga miljöförhandlingar, internationella regimer, transnationell miljöreglering och i den politiska ekonomin. Kursen problematiserar hur frågor om makt, suveränitet, legitimitet, effektivitet och rättvisa kommer till uttryck i förhandlingar och implementering av internationell klimatpolitik.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. 

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare
  studievagledare@statsvet.su.se

  Studentexpeditionen
  studentexpedition@statsvet.su.se