Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Global klimat- och miljöpolitik

Globala miljöproblem hanteras och regleras i allt större utsträckning i internationella organisationer som Förenta Nationerna, Europeiska unionen samt mellanstatliga miljöorganisationer som FN:s miljöprogram, FN:s klimatsekretariat och klimatpanel.

Denna kurs ges på engelska. Se därför den engelska sidan för mer information.