Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Globalisering, ekonomi och politik i Asien

Kursen fokuserar på Indien, Kina, nordöstra och sydöstra Asien och börjar med förändringarna i den internationella ekonomin i slutet av 1980-talet. Dessa händelser kopplas till dagens nationella politiska utveckling, som utgör den empiriska bakgrunden till kursen.

Ur ett teoretiskt perspektiv, som främst har utvecklats i väst, framstår mycket av dagens utveckling som motsägelsefull och svår att förstå. Kursen avser att presentera ett nytt och viktigt forskningsområde om utveckling och villkor för demokratiska, semiautoritära och auktoritära regimer, som delvis utmanar tidigare uppfattningar. Hur kan vi förstå stater, politiskt deltagande, representation och civilsamhället i förhållande till dessa regimer.

Undervisningen sker på engelska.