Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Politisk teori

Den här kursen är den inledande kursen inom kurspaketet Statsvetenskap I och ges således under terminsdel A. Kursen är därav inte sökbar utan kan endast läsas av studenter antagna till Statsvetenskap I - kurspaket (SVS010).

Kursen ger en introduktion till studiet av politisk teori. Kursen är tematiskt uppbyggd och fokuserar på centrala problemställningar och begrepp i såväl historiskt som samtida perspektiv. Teorier om bland annat demokrati, frihet, rättvisa, makt, den politiska betydelsen av kön, mångkulturalism och globalisering förklaras och diskuteras. Fokus i kursen ligger på självständig analys, problematisering och värdering av teoretiska texter och politisk-teoretisk argumentation.