Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svensk politik

Den här kursen är den andra kursen inom kurspaketet Statsvetenskap I och ges således under terminsdel B. Kursen är därav inte sökbar utan kan endast läsas av studenter antagna till Statsvetenskap I - kurspaket (SVS010).

Kursen ger en övergripande orientering om svensk politik med avseende på dess historia, politiska kultur, styrelseskick och institutioner. Med utgångspunkt i centrala statsvetenskapliga begrepp som makt, demokrati, legitimitet, uppmärksammas viktiga händelser och utvecklingsprocesser i svensk politisk historia. Även det svenska styrelseskickets institutionella förutsättningar behandlas.