Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Statsvetenskapliga metoder

Den här kursen är den första kursen inom kurspaketet Statsvetenskap III och ges således under terminsdel A-B. Kursen är därav inte sökbar utan kan endast läsas av studenter antagna till Statsvetenskap III - kurspaket (SVS030) eller termin 5 inom Kandidatprogram i statsvetenskap och offentlig styrning.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om metoder som används inom statsvetenskaplig forskning. Delkursen ger kunskaper i såväl kvalitativ som kvantitativ metod, samt materialinsamlingsmetoder, forskningsdesign och vetenskapsteori. Cirka hälften av kursen ägnas åt kvantitativa metoder och hälften åt kvalitativa. Metoder som studeras inkluderar processpårning, fallstudier, jämförande studier och mixade metoder. Delkursen ger vidare verktyg för granskning och kritisk utvärdering av statsvetenskaplig forskning och tillämpning av olika metoder. I delkursen ingår också övningar med statistisk mjukvara.