Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tolkning i offentlig sektor I, somaliska

 • 30 hp

Den här kursen vänder sig till dig som ännu inte läst tolkning på universitetsnivå. Du kan antingen ha arbetat som tolk tidigare eller vara helt ny på området. Du måste behärska båda dina tolkspråk, somaliska och svenska, väl. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken i kursen.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Behörighet för utbildningen är grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänt antagningsprov. Vi kommer att kalla sökande som uppfyller den grundläggande behörigheten för högskolestudier till antagningsprovet via e-post.

Vi reserverar oss för att vi inte kan kalla till antagningsprov för alla språk och för att vi inte kan starta kursen med alla språk som det anordnas antagningsprov för.

Observera också att kursen bara kan starta om det finns ett tillräckligt antal studenter som godkänts i antagningsprovet.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på heltid under en termin. Den ges delvis på distans (två träffar online per vecka) och delvis på plats på Lunds universitet (en träff torsdag–fredag per månad). All närvaro är obligatorisk, både träffarna online och träffarna på universitetet.

  Kursbeskrivningar med litteratur och betygskriterier

  PDF:er för HT20 kommer.

  HT20 Kursbeskriv. med litt., betyg TTA511–516 dk Yrkesetik och professionskunskap I

  HT20 Kursbeskriv. med litt., betyg TTA511–516 dk Grundläggande terminologi

  HT20 Kursbeskriv. med litt., betyg TTA511–516 dk Terminologi i praktiken I

  HT20 Kursbeskriv. med litt., beryg TTA511–516 dk Tolkningsetik och övningar I och II

  Delkurser

  Kursen består av fyra delkurser: Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp, Grundläggande terminologi, 3,5 hp, Terminologi i praktiken, 4 hp, samt Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp. Se kursplanen för detaljer.

  • Under delkurserna varvas praktiska övningar med teori.
  • Du får grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om tolkning och får arbeta med olika tolkningstekniker.
  • Under de olika delkurserna diskuterar vi etiska frågor som aktualiseras vid tolkning, de regelverk som gäller för tolkar samt hur man arbetar praktiskt med terminologi.
  • Under tolkningsövningarna arbetar du med tolkens egen presentation på båda tolkspråken och med de grundläggande tolkningsteknikerna, kort konsekutivtolkning utan anteckningar och simultan viskningstolkning.
  • Du arbetar med tolkning inom områdena socialtjänst, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård samt med tolkning vid asylärenden.
  • Lärarna på kursen är själva yrkesverksamma tolkar med lång erfarenhet. Flera av lärarna har gått tolklärarutbildning och några har disputerat med specialisering inom tolkning och översättning. Merparten av lärarna är även auktoriserade tolkar.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
  • Närvaro är obligatorisk.
  • Undervisningen sker delvis på distans via lärplattform och är delvis campusförlagd.
  • I kursen ingår obligatoriska uppgifter som utförs enligt lärarens anvisningar.

  Examination

  Examinationerna består av en hemskrivning, en ordlista, kommentarer till egna inspelade tolkningar och ett muntligt tolkprov. För detaljer, se kursplanen.

  Kursen står under statlig tillsyn, och efter ansökan till Kammarkollegiet kan du som gått kursen stå med i registret över högskoleutbildade tolkar. Se Kammarkollegiets webbplats för mer information. Kammarkollegiet

  Se även kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (uppdat. i juni) (230 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se Kursbeskrivningen under Kursupplägg.

 • Kontakt