Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tolkning i offentlig sektor I, somaliska

Den här kursen vänder sig till dig som ännu inte läst tolkning på universitetsnivå. Du kan antingen ha arbetat som tolk tidigare eller vara helt ny på området. Du måste behärska båda dina tolkspråk, somaliska och svenska, väl. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken i kursen.

Behörighet för utbildningen är grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänt antagningsprov. Vi kommer att kalla sökande som uppfyller den grundläggande behörigheten för högskolestudier till antagningsprovet via e-post.

Vi reserverar oss för att vi inte kan kalla till antagningsprov för alla språk och för att vi inte kan starta kursen med alla språk som det anordnas antagningsprov för.

Observera också att kursen bara kan starta om det finns ett tillräckligt antal studenter som godkänts i antagningsprovet.

Behörighet, antagningsprov och språk, se Mer information nedan.

 • VT22: arabiska, dari, persiska, tigrinska, somaliska och uzbekiska.
 • VT21: arabiska, dari, persiska, somaliska.
 • VT20: arabiska, dari, persiska, somaliska.
 • VT19: arabiska, mongoliska, persiska, somaliska, tigrinska.
 • Kursupplägg

  Kursen ges på heltid under en termin. Den ges delvis på distans och delvis på plats på campus Frescati. All närvaro är obligatorisk, både träffarna online och träffarna på campus.

  ** OBS! VT22 inleds kursen och ges huvudsakligen på distans över Zoom - se schemat! **

  Delkurser

  Kursen består av fyra delkurser:

  1. Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp.
  2. Terminologi i praktiken, 7,5 hp.
  3. Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp.
  • Under delkurserna varvas praktiska övningar med teori.
  • Du får grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om tolkning och får arbeta med olika tolkningstekniker.
  • Under de olika delkurserna diskuterar vi etiska frågor som aktualiseras vid tolkning, de regelverk som gäller för tolkar samt hur man arbetar praktiskt med terminologi.
  • Under tolkningsövningarna arbetar du med tolkens egen presentation på båda tolkspråken och med de grundläggande tolkningsteknikerna, kort konsekutivtolkning utan anteckningar och simultan viskningstolkning.
  • Du arbetar med tolkning inom områdena socialtjänst, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård samt med tolkning vid asylärenden.
  • Lärarna på kursen är själva yrkesverksamma tolkar med lång erfarenhet. Flera av lärarna har gått tolklärarutbildning och några har disputerat med specialisering inom tolkning och översättning. Merparten av lärarna är även auktoriserade tolkar.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
  • Närvaro är obligatorisk.
  • Undervisningen sker delvis på distans via lärplattform och är delvis campusförlagd.
  • I kursen ingår obligatoriska uppgifter som utförs enligt lärarens anvisningar.

  Behörighet, antagningsprov och språk

  Den särskilda behörigheten utgörs av ett godkänt antagningsprov. Se vår webbplats för information om antagningsprovet, datum och språk: Tolkning i offentlig sektor I

  Examination

  För detaljer, se kursplanen.

  Kursen står under statlig tillsyn, och efter ansökan till Kammarkollegiet kan du som gått kursen stå med i registret över högskoleutbildade tolkar. Se Kammarkollegiets webbplats för mer information. Kammarkollegiet

  Examinator

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Behörighet, antagningsprov och språk

  Behörighet för utbildningen är grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänt antagningsprov. Vi kommer att kalla sökande som uppfyller den grundläggande behörigheten för högskolestudier till antagningsprovet via e-post.

  Vi reserverar oss för att vi inte kan kalla till antagningsprov för alla språk och för att vi inte kan starta kursen med alla språk som det anordnas antagningsprov för.

  Observera också att kursen bara kan starta om det finns ett tillräckligt antal studenter som godkänts i antagningsprovet.

  Informationsmöte om kurs för tolkar i offentlig sektor

  Film: Informationsmöte om kurs för tolkar i offentlig sektor

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning