Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tolkning i offentlig sektor I, persiska

Den här kursen vänder sig till dig som ännu inte läst tolkning på universitetsnivå. Du kan antingen ha arbetat som tolk tidigare eller vara helt ny på området. Du måste behärska båda dina tolkspråk, persiska och svenska, väl. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken i kursen.

Du får grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om tolkning och får arbeta med olika tolkningstekniker. Under de olika delkurserna diskuterar vi etiska frågor som aktualiseras vid tolkning, de regelverk som gäller för tolkar, samt hur man arbetar praktiskt med terminologi.

Under tolkningsövningarna arbetar du med tolkens egen presentation på båda tolkspråken och med de grundläggande tolkningsteknikerna, som kort konsekutivtolkning utan anteckningar och simultan viskningstolkning.

Under tolkningsövningarna arbetar vi med tolkning inom socialtjänst, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård samt asylärenden. Lärarna på kursen är själva yrkesverksamma tolkar med lång erfarenhet. Flera av lärarna har gått tolklärarutbildning och några har disputerat med specialisering inom tolkning och översättning. Merparten av lärarna är också auktoriserade tolkar.

Behörighet, antagningsprov och språk, se Mer information nedan.

 • VT24: arabiska, dari, persiska, somaliska, ryska och ukrainska.
 • VT23: arabiska, dari, persiska, ryska och ukrainska.
 • VT22: arabiska, dari, persiska, tigrinska, somaliska och uzbekiska.
 • VT21: arabiska, dari, persiska, somaliska.
 • VT20: arabiska, dari, persiska, somaliska.
 • VT19: arabiska, mongoliska, persiska, somaliska, tigrinska.
 • Kursupplägg

  Kursen ges på heltid under en termin.

  Delkurser

  Kursen består av fyra delkurser:

  1. Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp.
  2. Terminologi i praktiken, 7,5 hp
  3. Tolkningsteknik och övningar I 7,5 hp
  4. Tolkningsteknik och övningar II, 7,5 hp.

  Under delkurserna varvas praktiska övningar med teori. Du får grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om tolkning och får arbeta med olika tolkningstekniker. Under de olika delkurserna diskuterar vi etiska frågor som aktualiseras vid tolkning, de regelverk som gäller för tolkar samt hur man arbetar praktiskt med terminologi.

  Vid tolkningsövningarna arbetar du med tolkens egen presentation på båda tolkspråken och med de grundläggande tolkningsteknikerna, kort konsekutivtolkning utan anteckningar och simultan viskningstolkning. Du arbetar med tolkning inom områdena socialtjänst, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård samt med tolkning vid asylärenden.

  Lärarna på kursen är själva yrkesverksamma tolkar med lång erfarenhet. Flera av lärarna har gått tolklärarutbildning och några har disputerat med specialisering inom tolkning och översättning. Merparten av lärarna är även auktoriserade tolkar.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Undervisningen sker delvis på distans via lärplattform och är delvis campusförlagd.

  All närvaro är obligatorisk, både träffarna online och träffarna på campus.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2023-08-25) (273 Kb)

  Examination

  För detaljer, se kursplanen.

  Observera att betygskriterierna kan ändras fram till kursstart.

  Betygskriterier TTA511-519 vt23 (235 Kb)

  Kursen står under statlig tillsyn, och efter ansökan till Kammarkollegiet kan du som gått kursen stå med i registret över högskoleutbildade tolkar. Se Kammarkollegiets webbplats för mer information. Kammarkollegiet

  Examinator

  VT24 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (488 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Behörighet, antagningsprov och språk

  Behörighet för utbildningen är grundläggande behörighet för högskolestudier och godkänt antagningsprov. Vi kommer att kalla sökande som uppfyller den grundläggande behörigheten för högskolestudier till antagningsprovet via e-post.

  Vi reserverar oss för att vi inte kan kalla till antagningsprov för alla språk och för att vi inte kan starta kursen med alla språk som det anordnas antagningsprov för.

  Observera också att kursen bara kan starta om det finns ett tillräckligt antal studenter som godkänts i antagningsprovet.

  Informationsmöte om kurs för tolkar i offentlig sektor

  Film: Informationsmöte om kurs för tolkar i offentlig sektor

 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Tolkning