Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning i offentlig sektor, målspråk mongoliska

Kursen är en fortsättning på Tolkning i offentlig sektor II, och ger kunskap om och färdighet i översättning av svenska texter i offentlig sektor i Sverige ur olika praktiska och teoretiska perspektiv.

I utbildningen ingår översättningsteori, textanalys och praktisk översättning av svenska texter i offentlig förvaltning samt yrkeskunskap.

Testa dina språkkunskaper med ett diagnostiskt prov

  • För att klara av kursen krävs att du har en hög nivå i skrift på målspråket (dvs. mongoliska).
  • Vi rekommenderar att du skriver vårt diagnostiska prov om du är intresserad av att söka kursen. På så sätt försäkrar du dig om att du har tillräckliga färdigheter i skrift på målspråket för att klara av kursen.

Diagnostiskt prov Översättning i offentlig sektor, mongoliska (152 Kb)