Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tolkning - översiktskurs

Kursen ger kunskaper om tolkyrkets status och utveckling, såväl diakront som synkront, samt ger en inblick i tolkningens villkor och tekniker inom olika sociala praktiker. Kursen ger också en översikt över tolkforskningens utveckling.

Kursen ges på termin 1 på Masterprogrammet i tolkning.
Masterprogrammet i tolkning (HTOLO).

 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med betyg och litteratur TTA607 Tolkning – översiktskurs (356 Kb)

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av seminarier.
  • Närvaro är obligatorisk.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning