Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tolkning - översiktskurs

Kursen ger kunskaper om tolkyrkets status och utveckling, såväl diakront som synkront, samt ger en inblick i tolkningens villkor och tekniker inom olika sociala praktiker. Kursen ger också en översikt över tolkforskningens utveckling.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.