Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konferenstolkning III

På den här kursen får du möjlighet att utveckla tolkfärdigheten i konsekutivtolkning och i simultantolkning till professionell nivå. Du lär dig att bemästra de etiska krav som ställs på en professionell konferenstolk.

Du examineras i både konsekutiv tolkning och simultantolkning och får användning för den samlade kunskapen om för konferenstolkning relevanta samhällsområden genom ett muntligt slutprov. Kunskaperna i informationssökning fördjupas ytterligare och tillämpas vid konferenstolkning.

Kursen ges på termin 2 på Masterprogrammet i tolkning.
Masterprogrammet i tolkning (HTOLO).