Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tolkning – magisterkurs

Tolkning – magisterkurs ges termin 2 på Masterprogram i tolkning, inriktning tolkning. Inom ramen för kursen genomför du ett självständigt examensarbete med någon översättningsvetenskaplig frågeställning som kan utformas på följande sätt: En forskningsuppgift inom översättningsvetenskap med inriktning på tolkning.

Du har möjlighet att använda en längre egen tolkning som empiriskt material i uppgiften. I kursen ingår handlett examensarbete och instruktion i akademiskt skrivande och information om den forskning som bedrivs på institutionen. Dessutom ingår schemalagda seminarier i uppsatsskrivande och diskussion av examensarbeten.

Kursen avslutas med framläggningsseminarier, där du lägger fram och försvarar ditt examensarbete samt opponerar på en annan students examensarbete.