Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teatervetenskaplig praktik

Kursen ingår i det internationella masterprogrammet i teatervetenskap och performance studies.

I denna kurs får du tillfälle att reflektera över och analysera erfarenheter av din praktik. Under praktikens gång skapar du en portfölj, som sedan presenteras och diskuteras i kursens seminarium. Du kommer att redogöra för och kritiskt diskutera praktikplatsens arbetsformer, samt utveckla och tillämpa avancerade koncept för ditt arbete.

Läs mer på den engelska sidan

  • Kursupplägg

    Examinator

    Höstterminen 2024

    Dirk Gindt, professor