Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Examensarbete

Kurs för antagna vid det internationella masterprogrammet i teatervetenskap och performancestudier.

Kursen består av arbete med att färdigställa ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Under kursens gång har studenten regelbunden handledning och seminarieövningar.

För mer information, se gärna den engelskspråkiga sidan

  • Kursupplägg

    Examinator

    Vårterminen 2024

    Dirk Gindt, professor