Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete

Examensarbete (30 hp). Kursen består av arbete med att färdigställa ett examensarbete. Under kursens gång har studenten regelbunden handledning och seminarieövningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.