Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Samtida scenkonst: debatter, teman och praktiker

Kursen fokuserar på scenkonst som är baserad på verkliga händelser och personer. På så sätt tematiseras relationen mellan scenkonst och det omgivande samhället. Ett speciellt fokus är användningen av amatörer och andra icke professionella aktörer på scen.

Internationella och svenska exempel som Rimini Protokoll, Milo Rau, Mattias Andersson, Signa, Poste Restante, Osynliga teatern kommer tas upp. Med utgångspunkt från konkreta föreställningar analyseras hur scenkonsten aktivt deltar i aktuella samhälleliga debatter, och tar ställning i frågor som rör demokrati, representation, jämställdhet och jämlikhet. Når scenkonsten en högre samhällelig relevans genom att överskrida gränsen till det omgivande samhället?

Kursen tillämpar en bred förståelse av begreppet scenkonst vilket inkluderar teater, dans, opera och performance. Kursen ger utrymme för olika samtida genrer och praktiker, som exempelvis post-dramatisk teater, aktivistisk performance,
barnteater samt feministisk och queer politik och estetik. Genom att bjuda in företrädare, t.ex. pjäsförfattare, dramaturger, regissörer och skådespelare, skapar kursen en länk mellan teori och praktik.