Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samtida scenkonst: debatter, teman och praktiker

Kursen tematiserar relationen mellan scenkonst och det omgivande samhälle. Med utgångspunkt från konkreta föreställningar analyseras hur scenkonsten aktivt deltar i aktuella samhälleliga debatter, och tar ställning i frågor som rör demokrati, representation, jämställdhet och jämlikhet.

Kursen tillämpar en bred förståelse av begreppet scenkonst vilket inkluderar teater, dans, opera och performance. Kursen ger utrymme för olika samtida genrer och praktiker, som exempelvis post-dramatisk teater, aktivistisk performance,
barnteater samt feministisk och queer politik och estetik. Genom att bjuda in företrädare, t.ex. pjäsförfattare, dramaturger, regissörer och skådespelare, skapar kursen en länk mellan teori och praktik.

 • Kursupplägg

  Här kan du läsa om kursens upplägg: Kurs-PM för Samtida scenkonst (159 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Höstterminen 2021:

  Kursansvarig: Rikard Hoogland Examinator: Rikard Hoogland

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@teater.su.se