Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samtida scenkonst: debatter, teman och praktiker

Kursen tematiserar relationen mellan scenkonst och det omgivande samhälle. Med utgångspunkt från konkreta föreställningar analyseras hur scenkonsten aktivt deltar i aktuella samhälleliga debatter, och tar ställning i frågor som rör demokrati, representation, jämställdhet och jämlikhet.

Kursen tillämpar en bred förståelse av begreppet scenkonst vilket inkluderar teater, dans, opera och performance. Kursen ger utrymme för olika samtida genrer och praktiker, som exempelvis post-dramatisk teater, aktivistisk performance,
barnteater samt feministisk och queer politik och estetik. Genom att bjuda in företrädare, t.ex. pjäsförfattare, dramaturger, regissörer och skådespelare, skapar kursen en länk mellan teori och praktik.