Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Scenkonsternas historiografi

Kurs i teatervetenskap på avancerad nivå som behandlar olika aspekter kring hur historisk kunskap konstrueras och struktureras, det vill saga vetenskapen om historieskrivandet, historiografi.

Av särskilt intresse är sammanfogningen av de estetiska teorierna med de historiografiska principer som styr framställningen av scenskonsternas historier. Dessutom studeras olika nyckelbegrepp samt socio-kulturella, geopolitiska och epistemologiska perspektiv.

Jean Börlin
Jean i Skating Rink Jean Börlin.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar. Undervisningen är obligatorisk. Undervisningsspråk är engelska.

  Kursinformation

  Kurs-PM, Scenkonsternas historiografi, hösten 2022 (66 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom muntlig redovisning samt skriftlig analysuppgift.

  Examinator

  Höstterminen 2022

  Kursansvarig: Petra Dotlacilova, fil. dr.

  Examinator: Rikard Hoogland, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledare Teatervetenskap
  Studentexpedition