Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning VFU II, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 2.

Studenten deltar i fritidshemmets och skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga fritidshems- och skolverksamheten. Kursen fokuserar på grundlärarens yrkesroll samt fritidshemmet och skolan som pedagogisk miljö. En handlingsplan för studentens VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare på fritidshemmet.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT20: vecka 46 – 49 (12/11 – 2/12)

  VT21: vecka 15 - 17 (12/4 - 30/4)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Kursbeskrivning HT20 (200925) (271 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i uppdraget som lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. Vid trepartssamtalet deltar student, handledare och kurslärare. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Examinationstillfälle VT20

  • Student som ligger nära gränsen för godkänt på VFU-portfölj har möjlighet att komplettera inlämnat betygsunderlag inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Om detta inte görs inom angiven tid får studenten möjlighet till inlämning minst en gång per termin. Datum för nästa inlämning är 30 april 2020.
  • Student som inte genomför muntlig examination under avslutande seminarium ges möjlighet att komplettera detta minst en gång per termin.

  Anmälan till omexamination ska ske till kursadministratören senast två veckor före datum för omexamination.

   

  Examinator

  Vårterminen 2020: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se

  Kursadministratör: Norah Shagir, e-post norah.shagir@buv.su.se