Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historiska perspektiv på förskola och förskolepraktiker

Kurs på avancerad nivå. Kursen ges inom Masterprogrammet i Förskoledidaktik, termin 1. Kursen samläses med forskarutbildningen.

Studenter studerar i Södra huset, sed uppifrån

Genom att studera hur dagens förskola har vuxit fram kan vi lära oss mycket om vilka idéer och förutsättningar som har påverkat de små barnens plats i samhället. Förskolans historia präglas av både kontinuitet och förändring, något som kursen kommer att fördjupa sig i.

Kursen syftar till att ge kunskap om förskolans och förskolepraktikernas historia med fokus på barn, barndom och professionalisering. Genom att utgå från utbildningshistoriska och barndomshistoriska perspektiv bidrar kursen till en fördjupad förståelse av hur barn, barndom, förskola och förskolepraktiker skapats under 1800- och 1900-talet.

Kursen ger också kunskaper om material, arbetsmetoder och metodologi som är relevanta för historiska studier av förskolan. Stort fokus kommer att läggas på studier av olika typer av historiska källmaterial. I kursen ingår kontakt med arkivinstitutioner.