Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet för barnskötare, termin 15.

Kärnan i examensarbetet är att enskilt formulera en eller flera frågor som sedan utforskas i en systematisk studie, då man bland annat anknyter sin studie till teorier och tidigare forskning inom området, samt bearbetar insamlat material.

Allt detta ska utmynna i en uppsats som är utfallet av detta arbete -examensarbetet.

 • Kursupplägg

  Kursen ges sista gången HT20 på 50%.

  HT20: vecka:36 - V.2  (31/8 - 17/1, 2021).

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Kursbeskrivning HT20 (122 Kb)

  Kursbeskrivning HT19 (244 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och handledning.

  Arbetet innebär att studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete.

  De självständiga arbetena ventileras vid obligatoriska seminarier. Studenten försvarar sitt eget självständiga arbete samt opponerar på ett annat arbete. Därutöver ska studenten delta i minst två ventileringsseminarier.

  Varje uppsats har två författare. Studierektor kan om särskilda skäl föreligger tillåta ensamförfattade uppsatser.

  Examination

  Datum för examinationer kommer att publiceras senast en månad före kursstart.

  Examinator

  Katarina Lindén, e-post: katarina.linden@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen för HT20 kommer att finnas tillgänglig senast två månader innan kursstart.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta:
  Kursansvarig: Katarina Lindén, e-post: katarina.linden@buv.su.se


  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta:
  Kursadministratör: Emma Lundhag, epost: emma.lundhag@buv.su.se