Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete med inriktning mot fritidshem – VAL

Kursen omfattar ett självständigt arbete. Syftet med det självständiga arbetet är att ge den studerande goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fritidshemmet och skolan som pedagogiska och sociala miljöer samt ge redskap för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och analys av den pedagogiska verksamheten.


Studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete med relevans för fritidshemmets eller skolans didaktiska område, opponerar på ett annat arbete samt deltar i seminarier då olika arbeten ventileras. Studenter har möjlighet att arbeta parvis inom kursens ram. Det självständiga arbetet kan antingen vara en empirisk studie, en analys av litteratur inom ett givet område eller ett utvecklingsarbete.

 

Kursen ingår i VAL för studenter som läser mot examen som Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.

 • Kursupplägg

   

  Hösten 2022 ges kursen under perioden 28/8-22 - 13/1-23 och kommer att läsas tillsammans mes studenter som läser Självständigt arbete (UB302Z) inom Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem. 

  Välkomstbrev HT22 (1221 Kb)

  I kursbeskrivningen hittar du mer information om kursen.

  Kursbeskrivning HT22 (401 Kb)

   

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Arbetet innebär att studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  För datum och detaljerad information kring ventilering och inlämning av uppsatsen se kursbeskrivning. 

  Examinator

  Kjerstin Andersson Bruck, kjerstin.andersson.bruck@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m. kontakta kursadministratören.

   

  Kursansvarig HT22:

  Kjerstin Andersson Bruck, kjerstin.andersson.bruck@buv.su.se

  Kursadministratör:

  Erik Florin Persson, erik.florin.persson@buv.su.se

   

  Generella frågor om VAL programmet

  Om du har generella frågor om VAL så som exempelvis frågor om din individuella studiegång eller frågor om kommande examen mejla till: val@su.se