Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kognitiv neurovetenskap i förskoledidaktik

Den här kursen är för dig som vill lära dig hur hjärnan fungerar med fokus på barn i förskoleåldern. Kursen är tvärvetenskaplig och utgår från kognitiv neurovetenskap med inslag av bland annat utvecklingspsykologi, pedagogik och didaktik.

Syftet med kursen är att ge dig kunskap och förståelse för vilken betydelse kognitiv neurovetenskap skulle kunna ha inom förskoledidaktik. Syftet är att beslysa hur kunskap kring hur hjärnan och nervsystemet, som en del av kroppen, fungerar och hur det kan påverka arbetssätten inom förskolan.

En viktigt del i kursen är att du som student ska ifrågasätta och kritisera kunskapen för att fördjupa förståelsen för den kognitiva neurovetenskapens möjligheter och begränsningar.

Du får också reflektera kring hur förskoledidaktiken kan bidra med nya perspektiv och forskningsfrågor kring förskolebarns utveckling och lärande, inom kognitiv neurovetenskap.