Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik IV: Konflikthantering och ledarskap

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 4.

Kursen ger en fördjupning av kunskaperna i ledarskap och konflikthantering, med fokus på social interaktion och lärande i fritidshemmet. Vetenskapliga metoder och akademiskt skrivande ligger till grund för studenternas arbete. Kursens syfte är därmed att ge studenten förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till konflikthantering och ledarskap i förhållande till lärares yrkesutövning. Kursen innefattar föreläsningar, seminarier, litteratursökning samt arbete med en skriftlig uppgift som behandlar ledarskap och konflikthantering​.