Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I, VAL-programmet för förskollärare

Kursen ges inom ramen för programmet VAL -Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar förskollärarexamen. Kursen fokuserar på förskollärarprofessionens allsidiga uppdrag, ett professionellt förhållningssätt och förskollärarens ansvar enligt styrdokument.

Kursens mål och innehåll präglas av en helhetssyn och fördjupning inom det förskolepedagogiska området vad gäller etisk medvetenhet, insikt och förståelse för yrkets krav samt de förskoledidaktiska färdigheter och förmågor som krävs för professionen.

Innehållet anknyter till ledarskap samt didaktiska frågor kring pedagogiska aktiviteter där lek och estetiska uttrycksformer ges utrymme.

Kursen ges inom ramen för programmet VAL -Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen.

Läs mer om VAL med inriktning mot Förskollärarexamen

 • Kursupplägg

  Tidpunkt för kursen beslutas enligt överenskommelse med VAL-sekretariatet.

  HT22: vecka 44-48 (31/10-30/11)

  HT23:

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning VFU UB21VU VAL HT 22_rev221028_ (212 Kb)

  Handledarbrev UB21VU VFU inom VALHT22 220930 (194 Kb)

  Kursbeskrivning HT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Handledarbrev HT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du i VFUportföljen. Kurssidan i portföljen blir tillgänglig när du har registrerats på kursen. Du loggar in med din universitetsinloggning på https://vfu.su.se

   

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartsamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. Vid trepartssamtalet deltar student, handledare och kurslärare.

  Examination

  Kursen examineras utifrån följande underlag:
  1. VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation,
  2. dokumentation i digital VFU-portfölj,
  3. muntlig examination.

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget G på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Examinationsdatum HT23

  Se kursbeskrivning för HT23

  Omexaminationsdatum

  Se kursbeskrivning för HT23

   

  Examinator

  HT22: Charlotte Holmberg; e-post: charlotte.holmberg@buv.su.se

  HT23:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema HT22 (Preliminärt fram till en månad före kursstart)

  Schema HT23 (Publiceras senast en månad före kursstart)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Publiceras senast två månader före kursstart

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Allt om VFU

  Blankett - Begäran om utdrag ur polismyndighetens belastningsregister

   

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du på campus Frescati, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A (Google Maps)

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet

 • Kontakt

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering  m.m., kontakta kursadministratören.

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursadministratör: Malin Håkansson e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Kursansvarig: Charlotte Holmberg; e-post: charlotte.holmberg@buv.su.se

  Generella frågor om VAL programmet

  Om du har generella frågor om VAL så som exempelvis frågor om din individuella studiegång eller frågor om kommande examen mejla till: val@su.se