Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

VAL - inriktning förskollärare

Programmet Vidareutbildning av förskollärare (VAL) riktar sig till dig som har arbetat inom förskolan en längre tid men saknar förskollärarexamen. Genom VAL kan du komplettera din tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet så att du uppnår en förskollärarexamen och blir behörig att bli legitimerad förskollärare.

Förskollärare som går och håller barn i handen på en stig genom skogen. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du vara verksam i förskolan eller förskoleklasss och ha arbetat minst åtta år med en förskollärares arbetsuppgifter, i en omfattning av minst 75 % (varav minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande), sex månader innan sista ansökningsdag. Det innebär i praktiken att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.

Utöver kraven på lång erfarenhet behöver du vara verksam på minst 50 % inom förskolepedagogiskt ämnesområde under studietiden samt ha minst motsvarande 30 högskolepoäng (hp) från tidigare akademiska studier.

Behörighetsvalidering när du ansöker

Om du inte uppfyller kravet på 30 hp så kan du göra en behörighetsvalidering. Det görs en bedömning om det är möjligt för dig att göra en sådan validering när du har ansökt och skickat in alla intyg.

Tillgodoräkningsvalidering efter att du antagits

När du blivit antagen till VAL görs en bedömning om det är aktuellt för dig att genomföra en validering för tillgodoräknande av fler delar av det förskolepedagogiska ämnesområdet. Tillgodoräknandevalideringen är omfattande och tar cirka tre månader. Den kommer sedan att vara med i din preliminära individuella studieplan tillsammans med studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 30 hp, samt ett självständigt arbete.

Läs mer om tillgodoräkningsvalidering på lärarutbildning.nu

Om du inte klarar hela eller delar av tillgodoräknandevalideringen kan du studera kurser i förskolepedagogiskt ämnesområde som motsvarar det område du missat. Kurserna ges på distans och halvfart (50 %).

Läs mer om vad validering innebär under rubriken ”Mer information” nedan.

Studera inom VAL

Om du antas till VAL kommer du att få en individuell studieplan. Klarar du valideringen för tillgodoräknande kommer du att studera de resterande delarna av den utbildningsvetenskapliga kärnan och skriva ett självständigt arbete.

Ansökan och antagning

Antagning till programmet sker både vår- och höstterminer men kurserna i programmet startar endast på höstterminer. Det betyder att du som söker till VAL hösten 2023 (ansökningsperiod 15 mars -15 april) kommer validera under vårterminen 2023 och starta dina studier höstterminen 2023.

Du som söker till vårterminen 2024 (ansökningsperiod 15 september -15 oktober) kommer validera under vårterminen 2024 och starta dina studier höstterminen 2023.

 • Programöversikt

  Utbildningens upplägg och omfattning utgår ifrån examensmålen och dina enskilda behov av komplettering som i sin tur är beroende av dina tidigare meriter i form av högskoleutbildning och yrkeserfarenhet.

  När du är antagen till VAL får du en individuell studieplan. Klarar du valideringen för tillgodoräknande kommer du att studera de resterande delarna av den utbildningsvetenskapliga kärnan och skriva ett självständigt arbete.

  Studieform och studietakt

  Undervisningen i UVK-kurserna är på halvfart och sker både digitalt och på campus. Beroende på vilka kompletterande kurser du behöver läsa inom det förskolepedagogiska området kan det innebära studier på annat lärosäte  som ger utbildning inom VAL med inriktning mot förskollärare, samt eventuellt annan studietakt.

  Kurser vid Stockholms universitet som ingår i programmet

  Kurserna är på grundnivå och ingår i området utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Det är kurser som ingår i alla lärarutbildningar i Sverige.

  Följande kurser inom UVK och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som ingår i programmet ges vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Barns utveckling och lärande - VAL (UB14VU), 5hp

  Pedagogisk dokumentation, didaktik, etik och läroplansteori – VAL (UB15VU), 5hp

  Ledarskap, utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete - VAL (UB16VU), 10 hp

  Förskoledidaktik, vetenskaplig teori och metod - VAL (UB17VU), 5 hp

  Verksamhetsförlagd utbildning I, VAL-programmet för förskollärare (UB21VU), 7,5 hp

  Specialpedagogik - VAL, 5 hp, (Ges vid Specialpedagogiska institutionen)

  Självständigt arbete – VAL inriktning förskollärare (UB20VU), 15 hp

  Kurser inom det förskolepedagogiska området

  Det framgår i din individuella studieplan om du även ska läsa kompletterande kurser inom det förskolepedagogiska området för att kunna uppnå förskollärarexamen. Vid behov erbjuds därför kurser eller delmoment vid Göteborgs universitet där VAL ges helt på distans.

  Självständigt arbete

  I utbildningen ingår att du skriver ett självständigt arbete (examensarbete) inom det förskolepedagogiska området. Du måste ha fullgjort ett självständigt arbete för att kunna erhålla en förskollärarexamen.

 • Så ansöker du

 • Mer information

  Vad innebär validering?

  Validering innebär att du ska kunna visa att du har de kunskaper och färdigheter inom förskolepedagogik, som krävs för förskollärarexamen. Kunskaperna kan du ha fått genom tidigare utbildningar eller genom arbete i förskola.

  Valideringen innebär i praktiken att du får skriftliga uppgifter där du beskriver hur du tillämpar dina kunskaper i ditt arbete som förskollärare, och framför allt motivera dina val utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, det vill säga forskning, teorier och litteratur som du ska vara förtrogen med. Varje uppgift täcker ett område inom det förskolepedagogiska området.

  Du kommer att arbeta med valideringen under 3–4 månader under din första termin i VAL-utbildningen.

  Du bestämmer själv hur mycket du vill skiva på varje uppgift men du ska skriva så mycket att du tycker att du svarat på uppgifterna och visat på ditt kunnande i förskolepedagogik. Viktigt att tänka på att varje uppgift motsvarar en kurs som omfattar 7,5–22,5 högskolepoäng.

   

 • Kontakt

  Om du har frågor om behörighet, ansökan, din studiegång, examen eller behöver studievägledning inom VAL - inriktning förskollärare mejla till: val@su.se

  Om du har frågor om registrering på kurs, schema eller övriga studieadministrativa frågor gällande kurserna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är du välkommen att kontakta utbildningsadministratör Malin Håkansson.

  Om du har frågor om som rör innehållet i kurserna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen kontakta programansvarig Bodil Halvars.

  Behöver du vägledning kring förskollärarutbildning och olika vägar till förskollärarexamen är du välkommen att kontakta Barn- och ungdomsvetenskaliga institutionens studie- och karriärvägledare inom förskollärarutbildning.