Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Pedagogisk dokumentation, didaktik, etik och läroplansteori – VAL

Kursen ger en bakgrund och introduktion till pedagogisk dokumentation som pedagogiskt förhållningssätt samt behandlar dess praktiska tillämpning vid planering, genomförande, bedömning, uppföljning och analys av lärande och undervisning i förskolan.

Kursen ger även förståelse för läroplansteoretiska och förskoledidaktiska perspektiv på undervisning i relation till pedagogisk dokumentation.

Kursen behandlar även etik samt barns inflytande vid arbete med pedagogisk dokumentation.

Kursen ges inom ramen för programmet VAL -Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen.

Läs mer om VAL med inriktning mot Förskollärarexamen

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges på höstterminer.

  HT24: 14/10 - 1/12

  HT25: Datum kommer att publiceras här

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB15VU_Pedagogisk dokumentation didaktik etik och läroplansteori_HT23_ (143 Kb)

  Kursbeskrivning HT24 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Kursbeskrivning HT25 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, både campusförlagda och nätbaserade, samt grupparbeten och uppgifter som genomförs på den egna förskolan.

  Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Så deltar du i webbaserad undervisning

  I din kurs så kommer en hel del undervisningstillfällen ske webbaserat. Undervisningen kommer då att ske via den digitala e-mötestjänsten Zoom. Du loggar in i Zoom med ditt universitetskonto. Länken till zoomklassrummet kommer du att hitta via kursens sida i läroplattformen Athena.
  Du hittar mer information om hur du kommer igång med att använda Zoom här.

  Vissa föreläsningar kommer att vara förinspelade. Dessa hittar du då via kursens sida i läroplattformen Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom en Individuell skriftlig uppgift med betygsskala A-F.

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Examinationstillfälle HT24: Se kursbeskrivning HT24 ovan

  Tillfälle för omexamination HT24: Se kursbeskrivning HT24 ovan

  Tillfälle för omexamination VT25: Se kursbeskrivning HT24 ovan

   

   

   

   

  Examinator

  Höstterminen 2024: Agneta Wallander Smith agneta.wallander@buv.su.se

  Höstterminen 2025:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Höstterminen 2024

  Schema HT24 -Preliminärt fram till en månad före kursstart

  Höstterminen 2025

  Schema HT25 -Publiceras senast en månad före kursstart

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturlistor publiceras senast två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Agneta Wallander Smith agneta.wallander@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Generella frågor om VAL programmet

  Om du har generella frågor om VAL så som exempelvis frågor om din individuella studiegång eller frågor om kommande examen mejla till: val@su.se