Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogisk dokumentation, didaktik, etik och läroplansteori – VAL

Kursen behandlar pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg och dess praktiska tillämpning vid planering, genomförande, bedömning, uppföljning och analys av lärande i relation till undervisning i förskolan.

Den tar sin utgångspunkt i läroplansteoretiska och förskoledidaktiska perspektiv på undervisning så som ett utforskande, relationellt och projektinriktat arbetssätt.

Fokus läggs också på förskolans värdegrund och etiska aspekter i arbetet med pedagogisk dokumentation och bedömning. I kursen behandlas även den pedagogiska/filosofiska bakgrunden till pedagogisk dokumentation.

Kursen ges inom ramen för programmet VAL -Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen.

Läs mer om VAL med inriktning mot Förskollärarexamen

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges på höstterminer.

  HT22: 10/10-25/11
  HT23:

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning_UB15VU_Pedagogisk dokumentation, didaktik, etik och läroplansteori – VAL_HT21_210907 (195 Kb)

  Kursbeskrivning HT22 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Kursbeskrivning HT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, både campusförlagda och nätbaserade, samt grupparbeten och eget projektarbete.

  Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Kursen examineras genom en Individuell skriftlig uppgift med betygsskala A-F.

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Examinationstillfälle HT21: Se kursbeskrivning HT21 ovan

  Tillfälle för omexamination HT21: Se kursbeskrivning HT21 ovan

  Tillfälle för omexamination VT22: Se kursbeskrivning HT21 ovan

  Examinator

  Höstterminen 2021: Ingela Elfström, e-post: ingela.elfstrom@buv.su.se

  Höstterminen 2022:

  Höstterminen 2023:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Höstterminen 2021

  Schema HT21

  Notera att schemat är preliminärt fram till en månad före kursstart.

  Höstterminen 2022                                                               

  Schema HT22 -Publiceras senast en månad före kursstart

  Höstterminen 2023

  Schema HT23 -Publiceras senast en månad före kursstart

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturlistor publiceras senast två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Ingela Elfström, e-post: ingela.elfstrom@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Generella frågor om VAL programmet

  Om du har generella frågor om VAL så som exempelvis frågor om din individuella studiegång eller frågor om kommande examen mejla till: val@su.se