Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barns utveckling och lärande - VAL

Kursen tar sin utgångspunkt i ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv med förankring i psykologi, pedagogik och neurovetenskap och erbjuder en tvärvetenskaplig förståelse av barns utveckling och lärande. I fokus står samspelet mellan förskolebarns fysiska, kognitiva, språkliga, emotionella och sociala utveckling.

Aktuell forskning med relevans för förskolans praktik presenteras likväl som didaktiska strategier för barns utveckling och lärande i enlighet med förskolans styrdokument.

Under kursen utvecklas studentens förmåga att reflektera över villkoren för barns sociala relationer och deras utveckling och lärande i relation till teorier, styrdokument och förskollärarprofessionen.

Kursen ges inom ramen för programmet VAL -Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen.

Läs mer om VAL med inriktning mot Förskollärarexamen

 

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges på höstterminer och vårterminer.

  HT23: 28/8-6/10

  VT24: 15/1 -23/2

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB14VU Barns utveckling och lärande VAL_HT23_230613_ (178 Kb)

  Kursbeskrivning VT24 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, både campusförlagda och nätbaserade, samt litteraturstudier och grupparbeten.

  Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Så deltar du i webbaserad undervisning

  I din kurs så kommer en hel del undervisningstillfällen ske webbaserat. Undervisningen kommer då att ske via den digitala e-mötestjänsten Zoom. Du loggar in i Zoom med ditt universitetskonto. Länken till zoomklassrummet kommer du att hitta via kursens sida i läroplattformen Athena.
  Du hittar mer information om hur du kommer igång med att använda Zoom här.

  Vissa föreläsningar kommer att vara förinspelade. Dessa hittar du då via kursens sida i läroplattformen Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, betygsskala A-F.

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Alla seminarier i kursen kräver obligatorisk närvaro. Frånvaro från obligatoriska kursmoment kan tas igen genom en skriftlig kompletteringsuppgift som publiceras via din kurssajt i Athena.

  Datum för examinationer och omexaminationer samt anmälningsdeadlines hittar du i kursbeskrivningen som finns ovan under rubriken kursupplägg.

  Komplettering av betyget Fx
  Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte för denna kurs.

   

   

  Examinator

  Höstterminen 2023: Isabelle Letellier, e-post: isabelle.letellier@buv.su.se

  Vårterminen 2024: Isabelle Letellier, e-post:isabelle.letellier@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Höstterminen 2023

  Schema HT23 -Preliminärt fram till en månad före kursstart

  Vårterminen 2024

  Schema VT24 - Publiceras senast en månad före kursstart

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturlistor publiceras senast två månader före kursstart.

  Kurslitteraturlistan från HT21 gäller även HT22.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Isabelle Letellier, e-post: isabelle.letellier@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Generella frågor om VAL programmet

  Om du har generella frågor om VAL så som exempelvis frågor om din individuella studiegång eller frågor om kommande examen mejla till: val@su.se