Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik, vetenskaplig teori och metod - VAL

Kursen behandlar förskolepedagogisk och förskoledidaktisk forskning, vetenskaplig teori, metod och forskningsetik.

Kursen är en förberedelse inför det självständiga arbetet.

Kursen ges inom ramen för programmet VAL - Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen.

Läs mer om VAL - inriktning förskollärare

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges på vårterminer.

  VT24: 22/4 tom 2/6

  VT25: Datum kommer att publiceras här
  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB17VU Förskoledidaktik vetenskaplig teori och metod VAL VT24_231215 (204 Kb)

  Kursbeskrivning VT25 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, både campusförlagda och nätbaserade.

  Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Kursen examineras genom: Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F.

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena.

  Examinationstillfällen VT24:

  Se kursbeskrivning VT24

  Tillfällen för omexamination VT24:

  Se kursbeskrivning VT24

   

  Examinator

  Vårterminen 2024:Mina Kheirkhah mina.kheirkhah@buv.su.se

  Vårterminen 2025:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Vårterminen 2024                                                            

  Schema VT24 -(Preliminärt fram till en månad före kursstart)

  Vårterminen 2025                                                            

  Schema VT25 (Publiceras senast en månad före kursstart)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturlistor publiceras senast två månader före kursstart.

  Notera att litteraturlistan från VT22 gäller även VT24.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Mina Kheirkhah mina.kheirkhah@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering eller Athena med mera, kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Generella frågor om VAL programmet

  Om du har generella frågor om VAL så som exempelvis frågor om din individuella studiegång eller frågor om kommande examen mejla till: val@su.se