Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik - inriktning förskola - VAL

Kursen behandlar förskolans uppdrag att arbeta för alla barns möjligheter till delaktighet och lärande. Under kursen lär du dig om olika funktionsnedsättningar, inklusive neuropsykiatriska svårigheter. Du får också kunskaper om hur du som förskollärare utifrån barnens behov och förutsättningar kan, tillgodose specialpedagogiska behov i undervisningen i samverkan med andra. Kursen berör även vikten av förskolelärarens bemötande av barn och ansvar att stimulera till barns utveckling och lärande, i enhetlighet med nationella och internationella styrdokument. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt etiska aspekter.

 • Kursupplägg

  Undervisningen bestar av föreläsningar, seminarier samt litteraturstudier och grupparbeten. Kursens seminarier (inklusive seminarium-grupparbete) är obligatoriska och kräver komplettering vid frånvaro. Kursen förutsätter närvaro och kräver att studenten aktivt, redan från kursstart, deltar i de olika moment som ingår. Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under seminarier och arbete i grupp (studentarbetslag) ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter.

  Kursen genomförs i form av:

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga och framförallt komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen. Föreläsningsreferenser kan med fördel göras i den individuella examinationen.
  • Seminarium-Grupparbete; i studentarbetslaget behandlas främst föreläsningar och litteratur samt förberedelser inför fördjupningsuppgiften gällande funktionsnedsättning. Arbetet i studentarbetslag bygger på en överenskommelse gällande varje students individuella ansvar för såväl sitt eget som gruppens gemensamma lärande. Det är viktigt att varje student tar ansvar för att delta aktivt i diskussionerna, vilket förutsätter deltagande i föreläsningarna och inläst litteratur med läsfrågor.
  • Seminarium där kursinnehållet behandlas i relation till förskollärarens specifika uppdrag. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande.
  • TAKK-undervisning, för att börja bekanta oss med TAKK -tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
  • Läsfrågor för att komma igång med litteraturläsningen, reflektion och analys, ge grund för gruppdiskussioner och förbereda för examinationsuppgiften.
  • Skönlitterär bok- för ett få ett nytt, mer personligt perspektiv från en person som beskriver sina egna erfarenheter av funktionsvariation eller av utsatthet.
  • Athena, en webbplattform, som främst används för löpande kursinformation. Här läggs också dokument, filer och föreläsningsmaterial ut.

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. Kompensering kan ske om student missar obligatoriskt undervisningstillfälle genom ersättningsuppgift angiven av kursansvarig.

  Examinationsformer

  Kursen examineras genom en skriftlig individuell skriftlig uppgift.

  Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Gunilla Oredsson Blomberg

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Besök En lyckad terminstart för information om:

  • hur du aktiverar ditt universitetskonto och beställer universitetskort
  • registrering
  • lärplattformen Athena

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  På Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

  Webbregistrering

  Registrering för HT22 kommer att vara öppen mellan 8-14 augusti 2022. Du registrerar dig på din kurs i Ladok.

  OBS! Eftersom kursen ingår i ett lärarprogram kan registreringsperioden avvika från informationen längst upp på sidan.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Gunilla Oredsson Blomberg - gunilla.oredsson.blomberg@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Lini Yin Olofsson - lararprogram@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Maria-Letizia Priscilli - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida