Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning

 • 4,5 hp

Kurskod: UB28UU (tidigare VFU IV, kurskod: UB22UU). Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV), termin tre.

Kursen behandlar språk och kommunikation i en förskoledidaktisk kontext utifrån begreppen meningsskapande, literacy och litteracitet ur olika teoretiska perspektiv. I kursen ingår att dokumentera och analysera olika aspekter av förskolans verksamhet i språkligt och kommunikativt hänseende, bl a flerspråkiga barns språksituation, samt att utifrån dessa analyser planera och iscensätta aktiviteter som kan inkludera alla barn. Olika typer av språkliga uttryck och aktiviteter undersöks och diskuteras, exempelvis drama, berättelser, populärkultur och barnböcker. Det ingår också att lyssna och samtala med barn samt att diskutera skillnader mellan olika sätt att kommunicera. En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT20: v. 42 - 45 (13/10 - 2/11)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VFU III HT20 (UB28UU) (141 Kb)

   

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. Vid trepartssamtalet deltar student, handledare och kurslärare. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras utifrån följande underlag:

  1. VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation,

  2. dokumentation i digital VFU-portfölj,

  3. muntlig examination under seminarium

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema VFU III HT20

 • Kontakt

  Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning eller registrering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Charlotte Holmberg, e-post: charlotte.holmberg@buv.su.se

  Examinator: Charlotte Holmberg, e-post: charlotte.holmberg@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Vestin, malin.vestin@buv.su.se

  Hitta till oss:


  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.


  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet


  Studentinformation:


  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen