Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning

Kursen fokuserar förskollärarprofessionens allsidiga uppdrag, ett professionellt förhållningssätt och förskollärarens särskilda ansvar enligt styrdokument. Kursens mål och innehåll präglas av att det är den sista avslutande VFU-kursen med fördjupning inom det förskolepedagogiska området vad gäller etisk medvetenhet, insikt och förståelse för yrkets krav samt de förskoledidaktiska färdigheter och förmågor som krävs för professionen. Innehållet anknyter till yrkesetiska frågor, didaktiska frågor kring lek, matematik och gruppledning. En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.