Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 6.

Kursen omfattar ett självständigt arbete. Syftet med det självständiga arbetet är att ge den studerande goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fritidshemmet och skolan som pedagogiska och sociala miljöer samt ge redskap för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och analys av den pedagogiska verksamheten.

Studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete med relevans för fritidshemmets eller skolans didaktiska område, opponerar på ett annat arbete samt deltar i seminarier då olika arbeten ventileras. Studenter har möjlighet att arbeta parvis inom kursens ram. Det självständiga arbetet kan antingen vara en empirisk studie, en analys av litteratur inom ett givet område eller ett utvecklingsarbete.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT23: 16/1 - 20/3
  HT22: 29/8 - 28/10

  Välkomstbrev Termin 6 VT23 (488 Kb)

  Kursbeskrivning VT23 (217 Kb)

  Kursbeskrivningen för VT23 kan komma att revideras.

  Kursbeskrivning HT22 (401 Kb)

   

   

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Arbetet innebär att studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

   

  För datum och detaljerad information kring ventilering och inlämning av uppsats se kursbeskrivning. 

   

  Omexamination och omregistrering 
  Vill du omregistrera dig på kursen en senare termin måste du anmäla detta i god tid innan terminsstart till kursadminstrtören. Om anmälan till omregistrering sker senare  kan inte individuell handledning garanteras.

  Är du i behov av extra handledningstid måste du ansöka om detta för att institutionen ska kunna planera för handledarresurser. 

  Du ansöker på denna blankett som skickas till studierektor: 

  Ansökan om ny handledningstid (198 Kb)

  Följande datum gäller för anmälan till omexamination och ansökan om ny handledningstdi:

  För uppsatsskrivande kommande hösttermin: senast 15 juni

  För uppsatsskrivande kommande vårtermin: senast 15 december.

   

   

   

  Examinator

  Höstterminen 2022 och Vårterminen 2023: 
  Kjerstin Andersson Bruck, e-post: kjerstin.andersson.bruck@buv.su.se

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig VT23:  
  Kjerstin Andersson Bruck, e-post: kjerstin.andersson.bruck@buv.su.se

  Kursadministratör:
  Matilda Andersson, e-post: matilda.andersson@buv.su.se