Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 6.

Kursen omfattar ett självständigt arbete. Syftet med det självständiga arbetet är att ge den studerande goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till fritidshemmet och skolan som pedagogiska och sociala miljöer samt ge redskap för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och analys av den pedagogiska verksamheten.

Studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete med relevans för fritidshemmets eller skolans didaktiska område, opponerar på ett annat arbete samt deltar i seminarier då olika arbeten ventileras. Studenter har möjlighet att arbeta parvis inom kursens ram. Det självständiga arbetet kan antingen vara en empirisk studie, en analys av litteratur inom ett givet område eller ett utvecklingsarbete.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT22: 29/8 - 28/10
  VT22: 17/1 - 21/3

   

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT22 (396 Kb)

   

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Arbetet innebär att studenten planerar, genomför och rapporterar ett självständigt arbete.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Obs: Vill du omregistrera dig på kursen måste du anmäla detta i god tid innan terminsstart. Detta för att institutionen ska kunna säkerställa omregistrerade studenters individuella handledning.


  Följande datum gäller för omexamination:

  För uppsatsskrivande kommande hösttermin: senast 15 juni

  För uppsatsskrivande kommande vårtermin: senast 1 december.

  Om omregistrering genom meddelande till kursadministratör inte sker vid dessa tillfällen kan inte individuell handledning garanteras.

  Examinator

  Höstterminen 2022: Kjerstin Andersson Bruckkjerstin.andersson.bruck@buv.su.se

  Vårterminen 2022: Camilla Rindstedt, camilla.rindstedt@buv.su.se

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig VT22: Camilla Rindstedt, camilla.rindstedt@buv.su.se

  Kursansvarig HT22:  Kjerstin Andersson Bruckkjerstin.andersson.bruck@buv.su.se

  Kursadministratör: Erik Florin Persson, erik.florin.persson@buv.su.se