Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV), termin 2.

Kursen fokuserar förskollärarens yrkesroll och förskolan som pedagogisk och demokratisk miljö med fokus på lek, lärande, utforskande och omsorg. I kursen ingår att planera och leda en aktivitet som utgår från barns intressen och förutsättningar och som beaktar barns inflytande och deltagande. En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart. 
    Kursbeskrivning UB31UU VT.21 (291 Kb) .

  Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du i VFUportföljen. Kurssidan i portföljen blir tillgänglig när du har registrerats på kursen. Du loggar in med din universitetsinloggning på https://vfu.su.se

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Examinationstillfälle HT21:
  Kursen examineras utifrån följande underlag:
  1. VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation,
  2. dokumentation i digital VFU-portfölj,
  3. Muntlig examination under seminarium, den xx november 2021 

  Omexaminationstillfälle HT21:
  Muntlig omexamination under seminarium xx december 2021

  Se kursbeskrivningen för datum och övriga detaljer

  Examinator

  Vårterminen 2021: Agneta Wallander, e-post: agneta.wallander@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Små ändringar kan förekomma

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Allt om VFU

  Blankett - Begäran om utdrag ur polismyndighetens belastningsregister

  Studiegång - Klicka på länken och titta under 'Programmet studiegång'

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Agneta Wallander, e-post: agneta.wallander@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen