Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning

 • 3 hp

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV), termin 2.

Kursen fokuserar förskollärarens yrkesroll och förskolan som pedagogisk och demokratisk miljö med fokus på lek, lärande, utforskande och omsorg. I kursen ingår att planera och leda en aktivitet som utgår från barns intressen och förutsättningar och som beaktar barns inflytande och deltagande. En handlingsplan för VFU-perioden utformas i samverkan mellan student och VFU-handledare utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT20: vecka 13-16 (26/3 - 15/4).
  HT20: vecka 45-47 (5/11 – 17/11). Observera att introduktionsseminariet är redan den 26 oktober.

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.  Kursbeskrivning VT.20.pdf (560 Kb)

  Mer information om kursen liksom kommunikation under kursens gång finner du i VFUportföljen. Kurssidan i portföljen blir tillgänglig när du har registrerats på kursen. Du loggar in med din universitetsinloggning på https://vfu.su.se

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Ordinarie examination VT20:
  Skriftlig uppgift I: 30/3   
  Skriftlig uppgift II: 15/4
  Reflektionsseminarium: 15/4
  VFU-rapport inskickad senast: VFU-handledarens skriftliga omdöme i VFU-rapporten, inskickad senast 15/4 (eller senast 15/5 om frånvarodagar tagits igen)

  Omexamination VT20
  Se kursbeskrivning (sidan 9).

  Examinator

  Höstterminen 2020: Agneta Wallander, e-post: agneta.wallander@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  VT20 schema

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Agneta Wallander, e-post: agneta.wallander@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

   

  Studentexpeditionen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Studie- och karriärvägledning för förskollärarprogrammet