Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot språk - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet - inom utländska lärares vidareutbildning (ULV), termin 3.

Kursen behandlar barns språk i vid bemärkelse utifrån flera teoretiska perspektiv. Fokus ligger på förskoledidaktik och det meningsskapande som sker i barns möten med barn och med material och pedagoger.

Med utgångspunkt i kurslitteratur, föreläsningar och seminarier diskuteras bl a flerspråkiga barns språksituation, barnlitteratur, berättande, drama och nya medier som didaktiska redskap för barns meningsskapande, litteracitet och lärande.

Under kursen får du pröva drama, berättande och digitala medier. Du får också beskriva och analysera bilderböcker samt göra mindre etnografiska fältstudier och analyser av flerspråkiga barns språksituation och pedagogers samtal med barn kring barnlitteratur och digitala medier.