Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot språk - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet - inom utländska lärares vidareutbildning (ULV), termin 3.

Kursen behandlar barns språk i vid bemärkelse utifrån flera teoretiska perspektiv. Fokus ligger på förskoledidaktik och det meningsskapande som sker i barns möten med barn och med material och pedagoger.

Med utgångspunkt i kurslitteratur, föreläsningar och seminarier diskuteras bl a flerspråkiga barns språksituation, barnlitteratur, berättande, drama och nya medier som didaktiska redskap för barns meningsskapande, litteracitet och lärande.

Under kursen får du pröva drama, berättande och digitala medier. Du får också beskriva och analysera bilderböcker samt göra mindre etnografiska fältstudier och analyser av flerspråkiga barns språksituation och pedagogers samtal med barn kring barnlitteratur och digitala medier.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT21: vecka 3-9 (18/1 - 2/3)

  Kursens består av följande delar:

  • språk-, läs- och skrivstimulerande arbetssätt i teori och praktik,
  • lyssnande, samtal, barnlitteratur, berättande och drama som didaktiska redskap,
  • språkmiljöer och digitala mediers betydelse som redskap för barns meningsskapande och lärande,
  • begreppen literacy och litteracitet,
  • flerspråkiga barns språksituation.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder i multimedia, drama och berättande, individuellt arbete och arbete i grupp, fältstudier och kommunikation via webbaserad lärplattform. Specificerade undervisningstillfällen är obligatoriska. Frånvaro ska kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Kursbeskrivning UB34UU VT21 (175 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • Gruppuppgift, betygsskala G-U
  • Individuell muntlig och skriftlig uppgift, betygsskala G-U
  • Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F.

  Examinator

  Vårterminen 2021: Charlotte Holmberg, e-post: charlotte.holmberg@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  Schema UB34UU VT21

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, behörighet eller registrering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Charlotte Holmberg,

  e-post: charlotte.holmberg@buv.su.se

  Examinator: Charlotte Holmberg, e-post: charlotte.holmberg@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Vestin, malin.vestin@buv.su.se

  Hitta till oss:


  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet


  Studentinformation:


  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen