Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete för masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap

Kursen är på avancerad nivå ingår i Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap 120 hp, termin 4.

Kursen innehåller ett självständigt arbete, anpassat efter studentens val av fördjupningsområde inom barn och ungdomsvetenskap. Arbetet innebär att studenten självständigt och med tillgång till handledning planerar,genomför och rapporterar en studie samt opponerar på en annan persons självständiga arbete. Studien genomförs enskilt och bygger på en empirisk undersökning eller en litteraturstudie.

 • Kursupplägg

  Kursen ges vårterminer på heltid (100%), i period A-D, 16/1 - 2/6, 2023.

  Kursbeskrivning UB40MP VT23 (247 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning av särskilt utsedd handledare. De självständiga arbetena ventileras vid obligatoriska seminarier. Studenten försvarar sitt eget självständigaarbete samt opponerar på ett annat arbete. Därutöver ska studenten delta i minst två ventileringsseminarier.

  Examination

  Omexamination under hösttermin

  Datum för vårterminens omexaminationstillfälle och inlämningsdatum finns i aktuell kursbeskrivning för den pågående masteruppsatskursen.

  Önskemål om omregistrering på masteruppsatskursen på hösttermin bör meddelas föregående vårtermin mellan den 1 maj och 10 den juni. Du som har önskemål om omregistering ska maila kursadministratör och studierektor under anmälningsperioden. I mailet ska du ta med följande information:

  • Namn
  • Personnummer
  • Vilken termin du senast var registrerad på kursen
  • Vem som var din handledare
  • Några rader om hur långt du kommit med uppsatsen
  • Om du har andra delar av kursen att ta igen (så som närvaro på obligatoriska seminarier eller närvaro på andras ventileringsseminarier)
  • Om du önskar arbeta med att göra klart din uppsats på egen hand eller om du vill ansöka om mer handledningstid vilket beslutas av studierektor

  Observera att besked om du beviljas mer handledningstid eller inte kan komma relativt nära terminsstart.

  Omexamination under vårtermin

  Datum för omexaminationstillfället är samma datum som för de studenter som läser kursen aktuell termin dvs. i slutet av vårterminen. Exakta inlämningsdatum finns i aktuell kursbeskrivning och schema.

  Önskemål om omregistrering på masteruppsatskursen på vårtermin bör meddelas föregående hösttermin mellan den 1 september och den 15 oktober. Du som har önskemål om omregistering ska maila kursadministratör och studierektor under anmälningsperioden. I mailet ska du ta med följande information:

  • Namn
  • Personnummer
  • Vilken termin du senast var registrerad på kursen
  • Vem som var din handledare
  • Några rader om hur långt du kommit med uppsatsen
  • Om du har andra delar av kursen att ta igen (så som närvaro på obligatoriska seminarier eller närvaro på andras ventileringsseminarier)
  • Om du önskar arbeta med att göra klart din uppsats på egen hand eller om du vill ansöka om mer handledningstid vilket beslutas av studierektor

  Observera att besked om du beviljas mer handledningstid eller inte kan komma relativt nära kursstart.

  Examinator

  Vårterminen 2023: David Cardell

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema UB40MP VT23

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig:

  David Cardell

  Kursadministratör: 

  Doris Rehnström