Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Politisk styrning och ledarskap i förskolan

En kurs för dig som är intresserad av vad politiska reformer innebär för det pedagogiska ledarskapet i förskolan, gällande rektorer, pedagogiska ledare och förskollärare. Du får också lära dig om villkoren för förskolan som samhällsinstitution samt vilka konsekvenser den politiska styrningen får för förskolans organisation.

Äldre kvinnlig chef diskuterar arbetsdokument med äldre manlig kollega.
Foto: Albert Yuralaits/Mostphotos.

I kursen studeras förskolan som en politiskt styrd samhällsinstitution och hur förskolans mål och verksamhet har förändrats i takt med förändringar i samhället över tid. Särskilt fokus läggs på senare politiska reformer och styrningens konsekvenser för förskolans organisation, ledarskap och systematiska kvalitetsarbete.

I kursen undersöks ledarskapet i relation till styrning, från stat, kommun och annan huvudman, med avseende på att kunna bedriva ett pedagogiskt ledarskap i egenskap av rektor, pedagogisk ledare eller förskollärare. Under kursen får du utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt rörande villkoren för förskolans plats i samhället.