Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Politisk styrning och ledarskap i förskolan

En kurs för dig som är intresserad av vad politiska reformer innebär för det pedagogiska ledarskapet i egenskap av rektor, pedagogisk ledare eller förskollärare i förskolan. Men också studera de villkor som råder för förskolan som institution i samhället och vilka konsekvenserna den politiska styrningen får för förskolans organisation.

Kvinnlig chef diskuterar arbetsdokument med manlig anställd. Foto: Albert Yuralaits/Mostphotos.

I kursen studeras förskolan som en politiskt styrd samhällsinstitution och hur förskolans mål och verksamhet har förändrats i takt med förändringar i samhället över tid. Särskilt fokus läggs på senare politiska reformer och styrningens konsekvenser för förskolans organisation, ledarskap och systematiska kvalitetsarbete.

I kursen undersöks ledarskapet i relation till styrning, från stat, kommun och annan huvudman, med avseende på att kunna bedriva ett pedagogiskt ledarskap i egenskap av rektor, pedagogisk ledare eller förskollärare. Under kursen får du utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt rörande villkoren för förskolans plats i samhället.