Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Politisk styrning och ledarskap i förskolan

 • 7,5 hp

En kurs för dig som är intresserad av vad politiska reformer innebär för att bedriva ett pedagogiskt ledarskap i egenskap av rektor, pedagogisk ledare eller förskollärare. Samt studera vilka villkor förskolan får som plats i dagens samhälle och hur konsekvenserna ser ut av den politiska styrningen av förskolans organisation.

Förskolebarn lägger pussel.

Kursen behandlar förskolan som en politiskt styrd samhällsinstitution. Förskolans mål och verksamhet har över tid förändrats beroende på samhällsutvecklingen. Särskilt fokus läggs på senare politiska reformer och styrningens konsekvenser för förskolans organisation, ledarskap och systematiska kvalitetsarbete.

I kursen undersöks ledarskapet i relation till styrning, från stat, kommun och annan huvudman, med avseende på att kunna bedriva ett pedagogiskt ledarskap i egenskap av rektor, pedagogisk ledare eller förskollärare. Kursens syftar till att studenten utvecklar ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt i relation till villkoren för förskolans plats i dagens samhälle. 

Länk till kurshemsidan

 • Kursupplägg

  Examination

  20 mars 2020

  Omexamination 

  29 april 2020

  Examinator

  Lena Aronsson, e-post:lena.aronsson@buv.su.se

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel reservantagning, registrering, schema m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Lena Aronsson, e-post: lena.aronsson@buv.su.se

  Kursadministratör: Albin Stenström, e-post albin.stenstrom@buv.su.se