Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barns uppväxtvillkor och etiska möten i förskolan

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 5.

I kursen belyses och anläggs teoretiska perspektiv på barns uppväxtvillkor, där särskilt förskolans betydelse för barnet i samhället fokuseras. Här blir olika rumsliga, relationella och socioekonomiska sammanhang centrala. I kursen problematiseras olika barnsyner och idéer om barns rättigheter i relation till barns delaktighet, etiska möten mellan barn, föräldrar och pedagoger i förskolan. Även strukturella villkor och institutionella ramar som influerar förskolan som såväl samhällelig institution som etisk mötesplats belyses. Vidare behandlas förskolans och förskollärarprofessionens roll och ansvar för barns integritet, välbefinnande och utveckling, där yrkesetiska frågor analyseras.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT20: v. 36-40 (31/8 - 30/9)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter och gruppuppgifter.

  Examination

  Ordinarie examinationstillfälle för studenter som läser kursen VT21

  Muntlig gruppuppgift: redovisning vid seminarium 6 (se schemat).

  Individuell skriftlig uppgift: 17 februari kl. 17:00

  Nästkommande omexaminationstillfälle för studenter som läser kursen VT21

  Muntlig gruppuppgift: 4 mars 13:30-17:30. Anmälan görs senast 26 februari till kursadministratör.

  Individuell skriftlig uppgift: 31 mars kl. 17:00

  OBS! Vid omexamination av den individuella skriftliga uppgiften ges en ny examinationsuppgift vid varje omexaminationstillfälle. Den nya uppgiften samt instruktioner för omexaminationen publiceras den 21/10 i mappen "Examinationer” i Athena.

  Anmälan till omexaminationsseminarium den 15/10 görs via e-post till felicia.flodin@buv.su.se, senast den 8/10.

  Nästkommande omexaminationstillfälle för studenter som läst kursen UB501Y eller UB405Y tidigare terminer

  Omexamination individuell skriftlig uppgift VT21: 7 januari 2021, kl. 17.00

  OBS! Vid omexamination av den individuella skriftliga uppgiften ges en ny examinationsuppgift vid varje omexaminationstillfälle. Ungefär en månad innan omexaminiationstillfället publiceras den nya uppgiften samt instruktioner för omexaminationen i mappen "Omexamination för studenter som läst UB501Y eller UB405Y tidigare terminer (t.o.m. ht-19)" i Athena.

  Anmälan sker till kursadministratör senast en månad innan omexaminationstillfället.

  Examinator

  Vårterminen 2021: Christine Eriksson, christine.eriksson@buv.su.se och Helena Bergström, helena.bergstrom@buv.su.se

  Höstterminen 2020: Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Christine Eriksson, christine.eriksson@buv.su.se och Helena Bergström, helena.bergstrom@buv.su.se

  Kursadministratör: Emma Lundhag, emma.lundhag@buv.su.se