Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barns uppväxtvillkor och etiska möten i förskolan

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 5.

I kursen belyses och anläggs teoretiska perspektiv på barns uppväxtvillkor, där särskilt förskolans betydelse för barnet i samhället fokuseras. Här blir olika rumsliga, relationella och socioekonomiska sammanhang centrala. I kursen problematiseras olika barnsyner och idéer om barns rättigheter i relation till barns delaktighet, etiska möten mellan barn, föräldrar och pedagoger i förskolan. Även strukturella villkor och institutionella ramar som influerar förskolan som såväl samhällelig institution som etisk mötesplats belyses. Vidare behandlas förskolans och förskollärarprofessionens roll och ansvar för barns integritet, välbefinnande och utveckling, där yrkesetiska frågor analyseras.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT22: 17/1-16/2 2022

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT22 (110 Kb)

   

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter och gruppuppgifter.

  Examination

  Examinationstillfälle för studenter som läser kursen VT22

  Muntlig gruppuppgift: redovisning vid seminarium 6 (se schemat).

  Individuell skriftlig uppgift: Inlämning 16 februari, kl 17:00.

  Tillfälle för omexamination för studenter som läser VT22

  Muntlig gruppuppgift:
  Den 9 mars, kl. 13:00-16:00.
  Anmäl dig till omexaminationen genom att mejla till  kursadministratören senast den 4 mars.

  Individuell skriftlig uppgift:
  Vid betyg F sker omexamination och en ny examinationsuppgift ges.
  Senast den 7 mars publiceras den nya uppgiften samt instruktioner för omexaminationen i mappen ”Examinationer för studenter som läser kursen VT22” i Athena.
  Inlämning sker senast 1 april kl. 17:00 i mappen ”Examinationer för studenter som läser kursen Vt22” i Athena.

  Tillfälle för omexamination för studenter som läst kursen tidigare terminer

  Ett omexaminationstillfälle ges för dig som gått kursen tidigare terminer 16/2. Observera att det är en ny omexaminationsuppgift. Anmäl dig till omeaxmination genom att mejla kursadministratören senast 9 februari.

  Muntlig uppgift: Den 9 mars, kl. 13:00-16:00.
  Anmäl dig till omexaminationen genom att mejla till  kursadministratören senast den 4 mars.

  Individuell skriftlig uppgift: Inlämning 16 februari, kl  17:00.

   

  Examinator

  Vårterminen 2022: Christine Eriksson, christine.eriksson@buv.su.se och
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering, gruppindelning eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Christine Eriksson, christine.eriksson@buv.su.se och
  Kursadministratör: Doris Rehnström, doris.rehnstrom@buv.su.se