Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utbildning, pedagogik och samhälle i går, idag, i morgon - kurs inom VAL projektet

Kursen introducerar olika teoretiska perspektiv på skola, utbildning och pedagogik med avseende på läraruppdragets villkor. Dessa perspektiv inkluderar även genus, etnicitet och klass.

Centrala områden är:

  • Utbildningspolitik och skolans styrning och ledning
  • Utbildningshistoria
  • Utbildningssociologi
  • Läroplansteori och pedagogisk filosofi