Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogik och utbildning II

Kursen behandlar yrkesetiska problem och dilemman, och relaterar dessa till etisk teori och förskolans och skolans demokratiska uppdrag och grundläggande värden.

Etiska problem och dilemman sätts i relation till lärares ledarskap, och till olika typer av professionella samtal. Därvid behandlar kursen förutsättningar och villkor för professionella samtal, och belyser hur villkor för samtal är relaterade till etisk teori, barns rättigheter och förskolans och skolans värdegrund. I kursen ingår VFU som hänför till kursens tema kring professionella samtal.