Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utbildningens historia och plats i samhället

 • 5 hp

Kursen, som är av introducerande karaktär, behandlar det svenska utbildningssystemets historia.

Den tar upp hur utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen under olika tidsperioder. Skolans betydelse för att under olika perioder såväl återskapa som minska sociala ojämlikheter belyses, framförallt i relation till klass och genus. Dessutom behandlas skolan som en politiskt styrd organisation, och dagens politiska styrmodeller, liksom dess konsekvenser för pedagogisk praktik, diskuteras.

Kursen är organiserad i fem teman

 • Skolformernas historia
 • Barndomens historia
 • Utbildning, klass och genus
 • Professionshistoria
 • Styrning av skolan
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur

 • Kontakt

  Kursansvarig

  Monika Ringborg
  E-post: monika.ringborg@edu.su.se

  Utbildningsadministration

  Stephanie Lisak
  E-post: stephanie.lisak@edu.su.se