Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utbildningens historia och plats i samhället

Kursen, som är av introducerande karaktär, behandlar det svenska utbildningssystemets historia.

Den tar upp hur utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen under olika tidsperioder. Skolans betydelse för att under olika perioder såväl återskapa som minska sociala ojämlikheter belyses, framförallt i relation till klass och genus. Dessutom behandlas skolan som en politiskt styrd organisation, och dagens politiska styrmodeller, liksom dess konsekvenser för pedagogisk praktik, diskuteras.

Kursen är organiserad i fem teman

 • Skolformernas historia
 • Barndomens historia
 • Utbildning, klass och genus
 • Professionshistoria
 • Styrning av skolan

Webbregistrering vårterminen 2021

Webbregistreringen är öppen: 4 januari - 11 januari 

Ladok för studenter

 • Kursupplägg

  Studiehandledning

  Studiehandledning_UCG01K_VT21 (349 Kb)

  Examination

  Omexamination

  Ifall du vill skriva omexamination - hör av dig till aktuell utbildningsadministratör med namn, personnummer och studiegång (e.g. Fritidshem). Du blir sedan tillagd på athenasidan för omexaminationen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Ida Al Fakir

  Utbildningsadministration

  Lotta Engcrantz