Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utbildningens historia och plats i samhället

Kursen, som är av introducerande karaktär, behandlar det svenska utbildningssystemets historia.

Den tar upp hur utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen under olika tidsperioder. Skolans betydelse för att under olika perioder såväl återskapa som minska sociala ojämlikheter belyses, framförallt i relation till klass och genus. Dessutom behandlas skolan som en politiskt styrd organisation, och dagens politiska styrmodeller, liksom dess konsekvenser för pedagogisk praktik, diskuteras.

Kursen är organiserad i fem teman

  • Skolformernas historia
  • Barndomens historia
  • Utbildning, klass och genus
  • Professionshistoria
  • Styrning av skolan