Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Perspektiv på funktionsnedsättning och karriärval

Du kan välja mellan två kurser.

Valbara kurser

 • Vägledning i ett mångkulturellt samhälle (UC119F) 7.5 hp
 • Perspektiv på funktionsnedsättning och karriärval (UCG110) 7.5 hp

Sammankomsterna består av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt examinerande redovisningar av studieuppgifter. Mellan kurstillfällena förväntas du bland annat läsa in litteratur och genomföra de kursuppgifter samt den skriftliga examinerande uppgift som ingår i kursen.

Anmälan till kurs

Alla programstudenter får plats på någon av kurserna. Båda kurserna har begränsat platsantal, 40 platser per kurs, och vid anmälan är det först till kvarn som gäller.

Kursanmälan görs via Athena. Information skickas till studenterna i god tid innan val görs.

Kontakt

Om du har frågor om kursernas innehåll, vänd dig till respektive kursansvarig.

Vägledning i ett mångkulturellt samhälle 
Daniel Hailemariam: daniel.hailemariam@edu.su.se

Perspektiv på funktionsnedsättning och karriärval 
Elisabet Söderberg: elisabet.soderberg@edu.su.se

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Vägledning i ett mångkulturellt samhälle (UC119F) 7.5 hp

  Kursens syfte är att etablera en djupare kunskap om och förståelse av olika professionella möten mellan människor i ett mångkulturellt samhälle. Du kommer i kursen ges möjlighet att reflektera kritiskt kring mångkulturalismen som politisk filosofi samt det mångkulturella samhällets möjligheter, konflikter och sociala relationer. Kursens fokus ligger på förståelsen av hur tillhörighet, kultur och invandrarskap påverkar personers val, samt hur skillnader och olikheter vad avser värderingar, förhållningssätt och tankemönster kan påverka en vägledningssituation.

  Kursen ges i huvudsak på distans via nätet med två fysiska kursträffar i Stockholm.

  Observera att vissa examinerande uppgifter kräver närvaro under kursträffarna.

  Kursansvarig lärare: Daniel Hailemariam

  Till kurssidan

  Perspektiv på funktionsnedsättning och karriärval (UCG110) 7.5 hp

  Kursen ger en bild av personer med funktionsnedsättningars handlingsutrymme i karriärvalsprocessen. I kursen ingår även perspektiv på sociala konstruktioner av, och normer kring, funktionsnedsättningar. Kursen behandlar dessutom teoretiska perspektiv, professionellt bemötande och ger en historisk tillbakablick. Vidare ingår en orientering om samhälleliga stödinsatser.

  Preliminärt schema finns tillgängligt senast 4 veckor innan kursstart. Schemat ändras kontinuerligt.

  Kursansvarig lärare: Elisabet Söderberg

  Studiehandledning

  Studiehandledning_vt2021 (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Utbildningsadministration    

  Linnea Tillenius
  E-post: linnea.tillenius@edu.su.se