Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Karriärvägledning i teori och praktik III

Kursen består av två delkurser.

Karriärprocesser, vägledning och coachning, 7,5 hp

Delkursen behandlar karriärvägledning i ett livsperspektiv med utgångspunkt i vuxnas karriärprocesser. Teorier och forskning om vuxnas lärande och förändring i omställning och övergångar belyses. I delkursen sker både en breddning och fördjupning avseende individuell vägledning och gruppvägledning. Ett centraltinnehåll är coachande metoder och förhållningssätt i en karriärvägledande kontext. Relationen karriärvägledning och coachning behandlas liksom ledarskap och professionsutveckling. Kritiska frågor omvägledningsmetoder och etik i relation till vägledningens uppdrag och individers villkor fördjupas. Metodövningar avseende individuell och gruppvägledning ingår.

Handledd professionspraktik III, 7,5 hp

Delkursen är förlagd till en karriärvägledande verksamhet och genomförs under handledning. Under praktiken deltar studenten i verksamheten och genomför karriärvägledande aktiviteter, individuellt och i grupp. I delkursen ingår också obligatoriska studieuppgifter i syfte att kritiskt granska såväl den egna professionsutvecklingen som den karriärvägledande verksamheten och dess institutionella förutsättningar.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs I: Karriärprocesser, vägledning och coachning, 7,5 hp

  Delkursen behandlar karriärvägledning i ett livsperspektiv med utgångspunkt i vuxnas karriärprocesser. Teorier och forskning om vuxnas lärande och förändring i omställning och övergångar belyses. I delkursen sker både en breddning och fördjupning avseende individuell vägledning och gruppvägledning. Ett centraltinnehåll är coachande metoder och förhållningssätt i en karriärvägledande kontext. Relationen karriärvägledning och coachning behandlas liksom ledarskap och professionsutveckling. Kritiska frågor omvägledningsmetoder och etik i relation till vägledningens uppdrag och individers villkor fördjupas. Metodövningar avseende individuell och gruppvägledning ingår.

  Delkursansvariga lärare: Christer Langström och Lisa Tönus

   

  Delkurs II: Handledd professionspraktik III, 7,5 hp

  Delkursen är förlagd till en karriärvägledande verksamhet och genomförs under handledning. Under praktiken deltar studenten i verksamheten och genomför karriärvägledande aktiviteter, individuellt och i grupp. I delkursen ingår också obligatoriska studieuppgifter i syfte att kritiskt granska såväl den egna professionsutvecklingen som den karriärvägledande verksamheten och dess institutionella förutsättningar.

  Delkursansvarig lärare: Magdalena Österholm

  Studiehandledningar

  Studiehandledning HT21 (1199 Kb)

  Studiehandledning Praktik III HT21 (975 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlsita publiceras senast två månader innan kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare

  Campus: Lisa M Tönus. E-post: lisa.tonus@edu.su.se
  Distans:
  Christer Langström. E-post: christer.langstrom@edu.su.se

  Handledd professionspraktik III: Magdalena Österholm.
  E-post: magdalena.osterholm@edu.su.se

   

  Utbildningsadministration    

  Linnea Tillenius
  E-post: linnea.tillenius@edu.su.se